احمدی نژاد

دوستان عزیز دیشب آقای احمدی نژاد در سخنانی تلویحا آمدن این دولت را مانند خالی کردن زباله ها به رودخانه ملت دانسته اند که برای مدتی رودخانه را کثیف کرده است.

استفاده این ادبیات سخیف و ناجوانمردانه در میان کف و صوت زدن تعدادی از مردم آمل در مصلی شهر( محل نماز) نشان از آزادی عمل ایشان دارد.

بی شک سکوت دیگر ارکان نظام و تنها گذاشتن دولت ، آینده سیاسی و انتخابتی کشور را بک تهاجم مغول وار مواجه خواهد کرد.

از رسانه های استان خواهش می کنم به عنوان قشر فرهیخته جامعه ، در صورت مواجه شدن با بی اخلاقی و توهین ، مانند افرادی که تنها ظاهر قضایا را می بینند؛ ذوق زده نشده و بدانیم که ما می توانیم با قلم خود این انحرافات را از سوی هر جناحی باشد، اصلاح کنیم و الا آیا می توانیم ادعا کنیم که در زمینه فرهنگ و اخلاق مندی ،یک سرو گردن از مردم ؛ می بینیم ، می فهمیم و در پی اصلاح جامعه هستیم؟

منبع اصلی مطلب : طلوع سلام
برچسب ها : احمدی نژاد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : احمدی نژاد در آمل و رسالت ما خبرنگاران